Sunday, December 17, 2006

Matlamat

Menjadi sebuah persatuan anak negeri yang berkebolehan dalam:

· Menjaga kebajikan dan membantu ahli yang memerlukan bantuan

· Mendedahkan ahli kepada pengalaman berorganisasi serta mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli

· Menjalinkan hubungan diantara ahli dengan ahli dan ahli dengan masyarakat

No comments: