Tuesday, December 19, 2006

Semakan Keputusan Peperiksaan Melalui SMS

Sukacita dimaklumkan bahawa mulai 26 Disember 2006, pelajar Prasiswazah Kampus Bangi dan FSKB boleh menyemak keputusan peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2006/2007 melalui SMS dengan menaip maklumat berikut:

UKM[space]result[space]nomatrik[space]no ic
dan hantar ke 39993

Hanya pelajar yang menjelaskan semua hutang Universiti sebelum 20hb Disember 2006 sahaja yang boleh mendapatkan maklumat seperti di atas.
Selamat Mengetahui Keputusan!!!

No comments: