Monday, December 18, 2006

Penukaran Penasihat

Baru-baru ini Penasihat 1 PERMAS telah diganti oleh seorang penasihat baru. Jika sebelum ini Penasihat 1 PERMAS adalah Dr.Abd Halim Tamuri,pensyarah di Fakulti Pendidikan,UKM telah diganti dengan Prof Madya Dr. Mohd Fuad Mat Jali,Pensyarah, Pusat Pengajian Sisial, Pembangunan dan Persekitaran,Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,UKM.Pertukaran ini berkuatkuasa daripada 1 Disember 2006 sehingga 30 November 2008.Penasihat 2 PERMAS masih lagi sama iaitu Prof.Madya Dr. Shahrul Azman Bin Mohd Noah,Ketua Jabatan Sains Maklumat,Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat,UKM.

Oleh itu diharapkan dengan bergantinya penasihat baru ini akan membimbing PERMAS ke arah menjadi sebuah persatuan yang dinamik yang mampu meningkatkan nama persatuan itu sendiri dan juga nama universiti.Juga diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Dr.Abd Halim yang telah banyak membimbing dan membantu PERMAS dalam mengharungi susah dan senang dalam menempuhi berbagai cabaran yang dihadapi oleh PERMAS...

No comments: