Sunday, December 17, 2006

Visi

Persatuan Mahasiswa Selangor berazam menjadi sebuah persatuan yang berkebolehan dalam melahirkan mahasiswa yang berkualiti dari segi akademik dan sahsiah untuk membina masyarakat berilmu dan terdidik dengan nilai-nilai murni.

No comments: